கனடாவில் வங்கிச்சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நம்பிக்கையை உங்களுக்கு வழங்க TD வங்கி தயாராக உள்ளது.

கனடாவிற்குப் புதிதாக வருபவர்களுக்கான வங்கிச் சேவைபுதியவர்களுக்கான மேலும் சில தகவல்கள்

TD உலகளாவிய பண இடமாற்றம்

பல வழிகளில், பல இடங்களுக்கு சர்வதேச அளவில் பணம் அனுப்புவதற்கான ஒரு புதுமையான தளம்.

TD வங்கிச் சேவையைப் பயன்படுத்தும் பல்வேறு விதங்கள்

ஆன்லைன் வங்கிச் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம், தொலைபேசி மூலமும் பயன்படுத்தலாம். மேலும் எங்கிருந்தும் எளிதில் வங்கிச் சேவைகளை அணுக TD பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

சரியான TD தயாரிப்புகளைக் கண்டறிய உதவி தேவையா?

சில எளிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தால் போதுமானது. உங்கள் வங்கிச்சேவை குறிக்கோள்களை நிறைவேற்ற உதவும் TD தயாரிப்புகள் குறித்து உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுவோம்.

சர்வதேச மாணவர் தொகுப்பு

TD வழங்கும் சிறப்பு வங்கிச் சேவைத் தொகுப்புக்கும் நீங்கள் தகுதிபெறக்கூடும். சர்வதேச மாணவர் தொகுப்பில், போனஸ் வட்டி விகிதம் வழங்குகின்ற ஒரு TD மாணவர் சேமிப்புக் கணக்கு, கிரெடிட் வரலாறு தேவையற்ற ஒரு ஒரு கிரெடிட் கார்டு, மாணவர்களுக்கான முன்னனுமதிக்கப்பட்ட கடன் ஆகியவை உள்ளடங்கும்.

மேலே