எங்கள் கனடாவிற்குப் புதியவர்களுக்கான TD வங்கிச்சேவைத் தொகுப்பு, கனடாவில் உள்ள வங்கிச் சேவையைப் பற்றி நீங்கள் நம்பிக்கையாக உணர உதவுவதற்குத் தயாராக உள்ளது.

கனடாவிற்குப் புதிதாக வருபவர்களுக்கான வங்கிச் சேவைTD அனைத்துலக மாணவர் GIC திட்டம்

கனடா அரசாங்கத்தின் Student Direct Stream Program ("SDS திட்டம்") வழிகாட்டுதல்களைப் பூர்த்திசெய்ய விரும்பும் அனைத்துலக மாணவர்கள், TD மாணவர் காசோலைக் கணக்கைத் தொடங்குவதன் மூலமும், அவர்கள் கனடாவுக்கு வருவதற்கு முன் அவர்களுக்குத் தேவையான உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட முதலீட்டுச் சான்றிதழுக்கு (Guaranteed Investment Certificate, GIC) முன்னதாகவே பணம் செலுத்துவதன் மூலமும் அவ்வாறு செய்யலாம்.

புதியவர்களுக்கான மேலும் சில தகவல்கள்

TD உலகளாவிய பண இடமாற்றம்

பல வழிகளில், பல இடங்களுக்கு சர்வதேச அளவில் பணம் அனுப்புவதற்கான ஒரு புதுமையான தளம்.

கனடாவிற்குப் புதியவர்களுக்கான கையேடு

ஒரு புதிய நாட்டிற்குக் குடியேறுவதில் உள்ள சவால்களை நாங்கள் புரிந்துகொண்டிருக்கிறோம். கனடாவில் உங்கள் நிதி சார்ந்த பயணம் இங்கு தொடங்குகிறது.

நிதி ஆரோக்கிய மதிப்பீட்டுக் கருவி

இந்தக் கருவி உங்கள் நிதி ஆரோக்கியத்தை மதிப்பிடவும், பயனுள்ள உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் தகவல்களுக்கான அணுகலை வழங்கவும் உதவும்.

பணம் தொடர்பான உங்கள் திறன்களைச் சோதியுங்கள்

நிதி சார்ந்த உங்கள் பலங்களைப் பற்றிய தெளிவான உணர்வைப் பெற எங்களின் குறுகிய வினாடி வினாவில் கலந்துகொள்ளுங்கள் - மேலும் நிதி சார்ந்த உங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தக்கூடிய வழிகளை நாங்கள் பரிந்துரைப்போம்!

சர்வதேச மாணவர் தொகுப்பு

TD வழங்கும் சிறப்பு வங்கிச் சேவைத் தொகுப்புக்கும் நீங்கள் தகுதிபெறக்கூடும். சர்வதேச மாணவர் தொகுப்பில், போனஸ் வட்டி விகிதம் வழங்குகின்ற ஒரு TD மாணவர் சேமிப்புக் கணக்கு, கிரெடிட் வரலாறு தேவையற்ற ஒரு ஒரு கிரெடிட் கார்டு, மாணவர்களுக்கான முன்னனுமதிக்கப்பட்ட கடன் ஆகியவை உள்ளடங்கும்.

மேலே